Farvemultiplexing på demorommet

Farvemultiplexing blir mye brukt spesielt innen telekom hvor man ønsker å sende masse informasjon over lange avstander, og med så få kabler som mulig.

Kort fortalt går det ut på at hver signal har hver sin farve; rød, orange, gul, blå, etc, og så multiplexes alle farvene til hvitt lys.

På mottakersiden tar man det hvite lyset og splitter det opp i sine individuelle komponenter slik at man før signalene tilbake til opprinnelsen. I tillegg benyttes teknologi som gjør at man kan både sende og motta over en og samme fibertråd, noe som halverer behovet for antall kabler.

Barnfind er et norsk firma som bruker denne teknologien i sine produkter, men som har tilpasset den til bruk innen kringkasting. Ikke bare kan disse systemene brukes til video, men også til KVM, nettverk, eller egentlig hva som helst siden teknologien er helt transparent med tanke på protokoller og teknologier.

På lydsiden kan man benytte dette for å overføre MADI og Audio over IP over lange avstander.

Bildene viser en praktisk test hvor vi bla kjører video, KVM, og AES67 gjennom en 500 meter fiber helt problemfritt. I tillegg har vi hengt på en “concentrator” fra DHD-systemet og kan dermed flytte betjeningspaneler og I/O’s langt unna prosessorkjernen. Opptil 512 audiokanaler pr. concentrator, og det er fint plass til 8 stykker i systemet. Det blir 4000 bi-direksjonale audiokanaler over en enkelt fibertråd